torsdag 7 maj 2009

Stormöte. Alla välkomna

Kallelse till konstituerande möte för Föreningen HögsboOdlarna

Vi kommer tillsammans att skapa en helt ny odlarförening med större och roligare vision än vad vi är vana vid.

Torsdagen 14 maj kl. 18.00 i Axelrummet, Axelhuset på Axel Dahlströms torg.

Vi bjuder på kaffe, te och bulle.

Vi kommer att följa en dagordning och samtidigt vara kreativa för att hitta bra verksamhetsidéer.

Vi behöver aktiva medlemmar, fundera på vad du kan bidra med.

Ta med er alla konstiga idéer som har ruvat i era huvuden.

Vi kommer att ha kul.

Vid konstituerande mötet följer vi denna föredragningslista:
 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande att leda mötet
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Val av två justerare tillika rösträknare
 5. Bakgrund, information
 6. Interimsstyrelsens stadgeförslag
 7. Val av föreningens ordförande, kassör, styrelseledamöter och suppleanter
 8. Fastställande av ordningsregler
 9. Önskemål om verksamhet och tillsättande av arbetsgrupper
 10. Fastställande av budget, medlemsavgifter och övriga avgifter
 11. Val av revisor och revisorsuppleant
 12. Val av valberedning
 13. Avslutning


Mer information finns på: http://www.blogger.com/hogsboodlare.blogspot.com/
Kontakt: hogsbo.odlare@gmail.com
Med vänlig hälsning
Interimsstyrelsen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar