måndag 4 maj 2009

Visions förslag

Vi i interimstyrelsen har ett förslag på vision:

Föreningen Odlarföreningen Högsbo skall understödja och utveckla initiativ för interkulturell rikedom i staden med mat-, odlings-, och trädgårdskultur som bärande element. Föreningen skall med hjälp av en bred medlemsbas verka för en grönare, friskar och vänligare stad med plats för hobbyodlare likväl som den lilla skalans gröna entreprenörskap. Föreningen skall främja utbyte av kunskap och erfarenheter mellan medlemmar och mellan medlemmar och externa organisationer. Föreningen ska verka för att få organisationer, företag och individer att samverka för att öka arealen av stadsnära ekoligisk odling och hållbar livsstil.

Följ -alla dokument- länken för att se alla dokument

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar